Rõ ràng một điều rằng, trước khi tiến hành xây dựng một dự án bất động sản, công trình hay một ngôi nhà ở thì điều cấp thiết nhất bạn cần phải làm đó chính là xin giấy phép xây dựng. Vậy, giấy phép xây dựng là gì? Xin giấy phép xây dựng mất bao lâu? – Hãy cùng Economic.com.vn tìm hiểu ngay trong bài viết sau

Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng là gì? Ảnh: internet

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình theo nguyện vọng trong phạm vi nội dung được cấp phép

Giấy phép xây dựng được xem là một công cụ chính để qua đó cơ quan Nhà nước có thể xác định được xem người dân, chủ đầu tư có xây dựng theo đúng quy hoạch hay không

Vậy, có mấy loại giấy phép xây dựng?

Có 3 loại giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật

Có 3 loại giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật. Ảnh: internet

Theo quy định tại khoản 3, Điều 89, giấy phép xây dựng được phân chia thành 3 loại chính:

  • Giấy phép xây dựng mới
  • Giấy phép sửa chữa, cải tạo
  • Giấy phép di dời công trình

Xin giấy phép xây dựng mất bao lâu?

Xin giấy phép xây dựng mất bao lâu?

Xin giấy phép xây dựng mất bao lâu? Ảnh: internet

Đồng ý rằng hồ sơ bao gồm các giấy tờ và tài liệu cũng như thủ tục xin giấy phép xây dựng có phần phức tạp và mất nhiều thời gian. Thế nhưng, không phải vì vậy mà chúng ta có thể bỏ qua. Bởi xin phép xây dựng chính là “mắt xích” quan trọng để đảm bảo những dự án, nhà ở được xây dựng.

Xin giấy phép xây dựng mất bao lâu – dài hay ngắn phụ thuộc vào hồ sơ đầy đủ hay không!

Đây được xem là một điểm CẦN NHẤN MẠNH đối với các chủ đầu tư hay người dân khi muốn xin giấy phép xây dựng. Bởi nhiều người, khi không tìm hiểu kĩ thủ tục xin giấy phép xây dựng thường làm hồ sơ bị thiếu nhiều loại giấy tờ, tài liệu khiến việc xin giấy phép xây dựng bị kéo dài nhiều ngày.

Hồ sơ không đầy đủ giấy tờ và tài liệu sẽ tốn nhiều thời gian xin GPXD

Hồ sơ không đầy đủ giấy tờ và tài liệu sẽ tốn nhiều thời gian xin giấy phép xây dựng. Ảnh: internet

  • Trong trường hợp khi nộp hồ sơ nhưng sau khi kiểm tra, hồ sơ chưa hoàn thiện sẽ được hướng dẫn để hoàn thiện và nộp lại
  • Trường hợp sau khi kiểm tra thực địa và giấy tờ không đúng với thực tế thì Sở xây dựng sẽ thông báo một lần cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
  • Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ bổ sung, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo.
  • Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ bổ sung, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.

Thời gian cấp giấy phép cũng tuỳ thuộc vào tính chất của công trình nhà ở

Nếu đủ hồ sơ và đúng số liệu thực tế thì thời gian xin cấp GPXD là tối đa 20 ngày

Nếu đủ hồ sơ và đúng số liệu thực tế thì thời gian xin cấp giấy phép xây dựng là tối đa 20 ngày. Ảnh: internet

– Tối đa là 20 ngày làm việc đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới, bao gồm cả giấy phép xây dựng tạm, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời.

– 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị.

– 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Còn nếu trường hợp của bạn là yêu cầu cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xây dựng thì thời gian sẽ là không quá 10 ngày làm việc.