Sổ đỏ chung có tách riêng được không? Là câu hỏi về pháp luật đất đai mà rất nhiều người thắc mắc. Cũng chính lý do này bài viết sau đây sẽ đi sâu làm rõ về thủ tục tách sổ đỏ. Đồng thời mang đến cho người dân sự nhìn nhận đúng đắn.   

Sổ đỏ thực chất là gì?  

Sổ đỏ chung có tách riêng được không? Sổ đỏ thực chất là Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền ban hành cho người có đất. 

Tuy nhiên từ ngày 19/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT quy định thống nhất chỉ ban hành một loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có màu hồng cánh sen (gọi tắt là sổ hồng). 

Như vậy về bản chất sổ đỏ và sổ hồng hoàn toàn khác nhau vì sổ hồng bao gồm: chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất. Trong khi sổ đỏ chỉ bao gồm quyền sử dụng đất. Nhưng nhiều người vẫn quen gọi sổ đỏ để chỉ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác.  

Sổ đỏ chung có tách riêng được không?

Sổ đỏ và sổ hồng là các giấy tờ pháp lý quan trọng để xác lập quyền sở hữu nhà đất (Ảnh: Sododanang.com)

Sổ đỏ chung có tách riêng và sổ đỏ riêng 

Sổ đỏ riêng là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp và công nhận quyền sở hữu theo hình thức sở hữu riêng (chỉ có 1 chủ sở hữu duy nhất). Theo đó, chủ sở hữu đó có quyền định đoạt mua bán, tặng, cho, thế chấp,ủy quyền … mà không cần sự cho phép của người khác. 

Sổ đỏ chung hay còn gọi là sổ đỏ sở hữu: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà và các tài sản gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp và công nhận quyền sở hữu theo hình thức sở hữu chung từ 2 người đúng tên trong số mà không phải có quan hệ vợ hoặc chồng/ con của người đứng tên chủ sở hữu. 

Sổ đỏ chung có tách riêng được không?  

sổ hồng riêng

Sổ hồng riêng nhìn về hình thức cũng tương đồng sổ đỏ về các khoản mục (Ảnh: ancu.me) 

Sổ đỏ chung xác lập quyền sở hữu cho ít nhất 2 người trở lên đối với tài sản nhà đất và hoàn toàn có thể được tách sổ riêng theo quy định của pháp luật hiện hành (thủ tục tách thửa) 

Tuy nhiên lưu ý điều kiện để bạn có thể tách thửa đất. Đó là đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu. Nếu đất chung có diện tích nhỏ hơn thì khó làm thủ tục tách thửa và làm sổ đỏ riêng. Theo quy định cụ thể của từng tỉnh trên cơ sở Điều 144, Điều 145 Luật Đất đai 2013. Do đó nếu bạn muốn tách thửa thì trước tiên phải xem nếu đất tách sổ riêng có đảm bảo yêu cầu diện tích. 

Nếu đủ điều kiện về diện tích tối thiểu thì sẽ thực hiện thủ tục tách thửa đất theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về trình tự, thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất. 

Thủ tục sổ đỏ chung tách riêng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK 

+ Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp 

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh quy định.  

Sổ đỏ và sổ hồng là các giấy tờ pháp lý quan trọng để xác lập quyền sở hữu nhà đất (Ảnh: Sododanang.com)

Nắm chắc các thủ tục pháp lý giúp bạn làm các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất trở nên nhanh chóng (Ảnh: Internet)

Bước 3: Đóng lệ phí địa chính 

Mức thu do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Nếu là hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn thì không phải nộp phí địa chính. 

 Thời gian sổ đỏ chung tách riêng 

Thời gian giải quyết không quá 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu là khu vực miền núi, hải đảo, vùng khó khăn thì thời hạn là 30 ngày. 

Tuy vào nguyện vọng của các thành viên tham gia góp vốn mua nhà đất mà các thành viên lựa chọn hình thức sổ đỏ chung hoặc riêng. Tuy nhiên lưu ý với các nhà đầu tư rằng nếu mua nhà chung hay căn hộ chung thì việc tách riêng sổ đỏ là không thể. Bởi việc này ảnh hưởng đến kết cấu của tài sản.