Sao Martinho SA, một trong những nhà sản xuất đường và ethanol lớn nhất của Brazil, dự kiến ​​sẽ chế biến thêm 8% mía trong niên vụ 2019 – 2020 so với niên vụ trước. 

Mía đường

Nhà sản xuất đường lớn nhất Brazil dự kiến tăng 8% sản lượng mía trong niên vụ 2019 – 2020

Cụ thể, công suất nghiền mía của công ty Sao Martinho dự kiến lên đến 22 triệu tấn nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và thực hiện tốt các dự án nhằm tăng năng suất, theo Reuters.

Tuy nhiên, lượng đường thu được từ mỗi tấn mía sẽ giảm nhẹ. 

Công ty cho biết tổng lượng đường có thể phục hồi (ATR) từ mía dự kiến là 139 kg/tấn, giảm 2% so với niên vụ trước.

Sao Martinho SA dự báo sẽ sản xuất 1,055 – 1,4 triệu tấn đường và 0,915 – 1,1 tỉ lít ethanol trong niên vụ 2019 – 2020.

Công ty cũng báo cáo thu nhập ròng đạt 82,07 triệu USD trong niên vụ 2018 – 2019, giảm 36,1% so với niên vụ trước.

Nguồn: Vietnambiz