Lệ phí là một phần thuộc nghĩa vụ tài chính mà người chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp. Trong lệ phí chưa tính đến các khoản thuế cần phải nộp như: thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ. Vậy cụ thế mức lệ phí này là bao nhiêu? Mời bạn đọc tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Các loại phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp 

Ngoài 2 loại thuế cơ bản là: thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ thì người thay đổi sở hữu nhà đất cần nộp:

Một là, phí công chứng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất. Theo giá niêm yết của văn phòng công chứng.  

Bảng giá công chứng hợp đồng theo quy định của Luật Công chứng hiện hành

bảng CC

Giá niêm yết công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Ảnh: Internet)

Phí đo đạc và phí cấp mới – những khoản có mức cụ thể 

Hai là, phí đo đạc: Trường hợp người nhận chuyển nhượng có yêu cầu đo vẽ lại thửa đất theo mốc tọa độ. (Đây là điểm mới trong quy cách đo đạc thực địa diện tích). Trường hợp này phải nộp phí đo đạc khoảng 600.000đ. Lưu ý tùy vào các công ty dịch vụ đo đạc tại các địa phương khác nhau mà mức giá này có thể chênh lệch. Tuy nhiên, mức chênh lệch này không đáng kể. 

Ba là, phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trường hợp bên nhận chuyển nhượng yêu cầu cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thay vì việc ghi nhận biến động vào trang cuối của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải đóng thêm lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 120.000đ. 

Tổng lệ phí chuyển nhượng dựa theo niêm yết giá công chứng 

Đến đây ta thấy tổng phí chuyển nhượng khi chưa tính đến thuế được phân làm 8 mức như sau: 

Bảng thống kê mức phí chuyển nhượng phải nộp theo các mức giá trị tài sản

Giá niêm yết công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mức phí chuyển nhượng sẽ tăng dần theo giá trị của tản hoặc hợp đồng 

Hai loại thuế phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trường hợp 1: Chuyển nhượng nhà đất do mua bán

– Thuế suất thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 25% trên thu nhập tính thuế 

Lệ phí phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng

Để được trao tay sổ đỏ thì bạn cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (Ảnh: Internet)

– Trường hợp không xác định được giá vốn và thu nhập thuế thì mức thuế phải nộp là: 2% trên giá trị chuyển nhượng gồm: 

  • Giá chuyển nhượng trên hợp đồng chuyển nhượng bất động sản cao hơn giá chuyển nhượng tính theo khung giá đất tại địa phương thì lấy theo Giá chuyển nhượng trên hợp đồng.

 

  • Giá chuyển nhượng trên hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá chuyển nhượng tính theo khung giá đất tại địa phương lấy theo giá chuyển nhượng trên hợp đồng.

 

  • Giá chuyển nhượng trên hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá chuyển nhượng tính theo khung giá đất tại địa phương lấy theo giá chuyển nhượng tính theo khung giá đất đai tại địa phương.

Trường hợp 2: Tặng cho nhà đất

Theo quy định của Luật Đất đai 2013: Tiền thuế nộp khi chuyển nhượng đất phải nộp bằng: Tổng giá trị bất động sản có giá trên 10 triệu VNĐ x 10%  

Pháp luật quy định quyền chuyển nhượng

Luật Đất đai cơ sở quy định thủ tục chuyển nhượng nhà đất được Quốc hội thảo luận và thông qua (Ảnh: Chính phủ) 

Thuế trước bạ và công thức tính

Công thức tính lệ phí trước bạ chuyển nhượng đất:

Tiền nộp đất = Diện tích đất x Giá đất x Lệ phí

Tiền nộp nhà = Diện tích nhà x Cấp nhà x Lệ phí

Trong đó: Diện tích: m2; Giá đất theo bảng giá của địa phương, lệ phí 0,5%

Lưu ý về các trường hợp được miễn thuế trước bạ

– Nhà đất đã được cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, khi phân chia nhà đất cho những người trong hộ gia đình

– Chuyển giao tài sản cho vợ, chồng, con cái, cha mẹ

– Nhà đất được đền bù, kể cả nhà đất được mua bằng tiền đền bù

Tóm lại tùy theo giá trị của mảnh đất được chuyển nhượng thì mức phí sẽ giao động khách nhau. Tuy nhiên nhìn chung mức phí này tối đa sẽ là 70 triệu VNĐ + mức thu thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ theo quy định của pháp luật (đối với giá trị tài sản cao nhất trên 100 tỷ đồng).