Làm sổ đỏ phải nộp thuế gì?

admin

06/07/2019 5:15:00

Làm sổ đỏ phải nộp thuế gì?

 Làm sổ đỏ phải nộp thuế gì? Là câu hỏi mà nhiều người có nhu cầu mua nhà đất cần được lý giải. Bởi luật pháp không phải dễ hiểu với nhiều người. Hơn nữa nếu không hiểu các loại thuế cần phải nộp thì thủ tục pháp lý sẽ trở nên phức tạp hơn. Để khắc phục những điểm “ngưng” mất thời gian bạn nên đọc ngay bài viết sau. 

Các loại thuế phải nộp và nghĩa vụ tài chính cần thực hiện

– Thuế thu nhập cá nhân, là nghĩa vụ của bên chuyển nhượng nhưng nếu các bên có thỏa thuận về việc biên nhận chuyển nhượng đóng thuế này thì bên nhận chuyển nhượng sẽ thực hiện nghĩa vụ này. Căn cứ theo Điều 14 Luật Đất đai 2014, số 71/QH13 sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân 2007.

+ Thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của bên chuyển nhượng nhưng nếu các bên có thỏa thuận về việc bên nhận chuyển nhượng đóng thuế này thì bên nhận chuyển nhượng sẽ thực hiện nghĩa vụ này. 

Các loại thuế phải nộp khi làm sổ đỏ

Để xác lập được quyền sở hữu đối với tài sản nhà đất bạn phải trả những khoản phí cho thủ tục hành chính (Ảnh: Internet)

 + Căn cứ theo Điều 14 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân 2007 thì thuế thu nhập là 2% tính trên giá trị chuyển nhượng mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng. 

Làm sổ đỏ phải nộp thuế gì – nghĩa vụ tài chính về lệ phí trước bạ 

– Lệ phí trước bạ là nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng. Điều 6 quy định, Thông tư 124/2011/TT-BTC và Điều 3, Thông tư 34/2013/TT-BTC quy định về lệ phí trước bạ nhà đất là 0,5% tính trên bảng giá đất của UBND cấp tỉnh ban hành, quy định theo Luật Đất đai. Tính tại thời điểm khai nộp thuế trước bạ để xác định làm sổ đỏ phải nộp thuế gì. 

+ Điều 12 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định giá chuyển nhượng. Trường hợp, hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất. Giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng 

Làm sổ đỏ nộp thuế gì

Làm sổ đỏ nộp thuế gì là câu hỏi cho nghĩa vụ tài chính của những người có nhu cầu xin cấp sỏ (Ảnh: Internet)

Các bên có thể thỏa thuận về việc nộp phí trước bạ

+ Lệ phí Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại b3, Điểm b, Khoản 2, Điều 3, Thông tư 02/2014/TT-BTC. Mức thu tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn. Cùng với chính sách phát triển kinh tế – xã hội của mỗi địa phương về mức thu.

Đảm bảo nguyên tắc mức thu tối đa áp dụng theo Thông tư 02/2014/TT-BTC là tối đa không quá 100 nghìn đồng/giấy với cấp mới, 50 nghìn đồng/giấy với cấp lại, cấp đổi khi làm sổ đỏ phải nộp thuế gì. 

Các loại thuế phải nộp khi làm sổ đỏ

Đối với các công trình xây dựng cần phải có hồ sơ, bản vẽ khi làm sổ đỏ (Ảnh: Internet)

Trường hợp sổ đỏ cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25 nghìn đồng/giấy với cấp mới. Và mức thu là 20 nghìn đồng đối với cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung. 

+ Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm cấp quyền sử dụng đất. Lệ phí này theo quy định tại a6, a7, Điểm a, khoản 2, Điều 3, Thông tư 02/2014/TT-BTC. 

Thủ tục nộp các loại thuế khi làm sổ đỏ

– Hồ sơ: Theo quy định tại Điều 8, Thông tư 24 về hồ sơ địa chính. Khi thực hiện thủ tục đăng ký sổ đỏ lần đầu gồm: 

+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK 

+ Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014 của Chính phủ. Theo đó quy định chi tiết về các trường hợp xin cấp sổ đỏ nhà đất. 

Quy định về hô sơ của từng trường hợp làm sổ đỏ phải nộp thuế gì

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng. Lúc này người dân phải có sơ đồ nhà ở. Trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ. 

+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính khi làm sổ đỏ. Giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất, tài sản gắn liền với đất. 

Các loại thuế phải nộp khi làm sổ đỏ

Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ khi làm thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ để không bỏ lỡ những quyền lợi chính đáng (Ảnh: Internet)

+ Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (bản sao, chứng thực)

+ Trích lục bản đồ địa chính về thửa đất 

+ Biên bản xét duyệt sổ đỏ 

+ Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất 

+ Nội dung nghĩa vụ tài chính thực hiện: Được quy định cụ thể tại Điều 1,  Điều 2, Thông tư 124/2011/TT-BTC

Tổng hợp tên các loại thuế, mức thu cùng với các thủ tục hành chính về làm sổ đỏ. Mục đích giải đáp băn khoăn của độc giả về câu hỏi “Làm sổ đỏ phải nộp thuế gì?”. Hy vọng rằng những kiến thức luật pháp này sẽ giúp ích cho bạn trong cuộc sống. 
LIÊN QUAN

CÙNG CHỦ ĐỀ

HOT NHẤT