Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, start-up công nghệ chia sẻ cảm nhận trước thềm Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 9/5 tại Hà Nội.

Tính đến hết năm 2018, tổng số doanh nghiệp công nghệ ICT của Việt Nam là hơn 50.000 doanh nghiệp và mục tiêu đến năm 2030 là có 100.000 doanh nghiệp công nghệ Việt.

Thấy được ủng hộ rất nhiều

“Nói về ngành công nghiệp 4.0, chúng ta chắc không phải chia sẻ quá nhiều nữa vì nó đang diễn ra hàng ngày. Các doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ có một lựa chọn là có chạy theo xu hướng đó không hay nằm ngoài cuộc chơi và chấp bị các doanh nghiệp khác lấn chiếm và cạnh tranh trực tiếp.

Là một doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam, Haraval rất mong muốn làm sao đem được những trí tuệ công nghệ có thể phát triển được để ứng dụng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Sau 5 năm triển khai tại Việt Nam, tôi cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng được những sản phẩm công nghệ có thể cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp nước ngoài. Các ứng dụng công nghệ đấy tạo ra được lợi thế cạnh tranh với những doanh nghiệp nước ngoài và thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh.

Với Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam được tổ chức, chúng tôi cảm thấy rất thích với chủ đề “Khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường”, vì với công nghệ người trẻ Việt Nam được thể hiện khát vọng của mình ra thị trường nước ngoài và trên thế giới. Công nghệ đại diện cho trí tuệ của người Việt Nam. Việc tổ chức diễn đàn về công nghệ như thế này cho thấy Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đang rất quan tâm và coi ngành công nghệ là một mũi nhọn có thể phát triển được kinh tế.

Với vai trò là một doanh nghiệp và tạo ra sản phẩm cũng như triển khai các sản phẩm cho các doanh nghiệp trong nước, chúng tôi hoàn ủng hộ và vui mừng khi Chính phủ đã tạo mọi điều kiện và xây dựng những chính sách, bổ sung những hành lang để giúp các doanh nghiệp trong nước có thể phát triển và ứng dụng công nghệ tại Việt Nam.

Chỉ cần Nhà nước tổ chức những diễn đàn như thế này thôi là chúng tôi thấy mình được ủng hộ rất nhiều về mặt tinh thần và có thêm động lực để có thể đưa những sản phẩm này ra thị trường quốc tế. Tôi rất hi vọng diễn đàn sẽ tạo tiền đề, động lực cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, sau đó có thể xây dựng được những sản phẩm công nghệ tốt hơn nữa để phát triển cho các doanh nghiệp trong nước, tiến tới khu vực và trên thế giới”.