Hiện nay việc quy định tách thửa đất đang là một vấn đề mà người dân băn khoăn về điều kiện tách sổ đỏ cũng như thủ tục hồ sơ. Vậy tách thửa đất là gì và cần điều kiện, thủ tục gì để tách thửa.

Điều kiện để tách thửa đất. Ảnh: internet

Điều kiện để tách thửa đất. Ảnh: internet

Tách thửa đất là gì? 

Theo quy định hiện nay tách thửa đất được hiểu là: quá trình tách đất thửa chính để phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người đứng tên sang nhiều đối tượng khác.

Vì vậy việc tách thửa phải làm đúng các quy định của pháp luật. 

Vì sao cần phải tách thửa đất

 

Vì sao cần phải tách thửa đất. Ảnh: internet

Vì sao cần phải tách thửa?

Theo yêu cầu của người dân muốn tách đất từ một thửa lớn thành nhiều thửa nhỏ để bán, chuyển nhượng hoặc tặng cho người thân trong gia đình.

 Việc tách thửa giúp người dân có thể bán một phần của lô đất và chia lô đất ra thành nhiều phần. Muốn bán hay tặng, chuyển nhượng thì người dân cần phải tách sổ đỏ.

Điều kiện tách sổ đỏ theo luật mới nhất

Điều 143 Điều 144 Luật đất đai 2013 quy định về đất ở tại nông thôn và đô thị, theo đó để đủ điều kiện tách thửa, cần chú ý:

  • Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao. Trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt UBND cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn diện tích tối thiểu được tách thửa đất ở đối với đất ở phù hợp với điều kiện tập quán tại địa phương.

Điều kiện tách sổ đỏ mới nhất

Điều kiện tách sổ đỏ mới nhất. Ảnh: internet

  • Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao, trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 
  • Đất ở tại đô thị phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị hiện đại

Trình tự, thủ tục tách sổ đỏ: 

Hồ sơ cần nộp:

Khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định hồ sơ nộp khi thực hiện đầy đủ thủ tục tách sổ đỏ bao gồm:

  • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu 11/ĐK
  • Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp 

Số lượng: 1 bộ hồ sơ 

Địa điểm nộp hồ sơ: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Hồ sơ cần để tách thửa đất

Hồ sơ cần để tách thửa đất. Ảnh: internet

Thời hạn giải quyết điều kiện tách sổ đỏ

Điểm đ khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014 /NĐ-CP quy định thời gian thực hiện thủ tục tách thửa là không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ phí thì trong thời gian tối đa 3 ngày cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định 

Thời hạn giải quyết việc tách thửa đất

Thời hạn giải quyết việc tách thửa đất. Ảnh: internet

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Thời gian thực hiện đối với tùng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 15 ngày 

Việc tách sổ đỏ đối với người dân là vô cùng cần thiết nó giúp giải quyết vấn đề. Khi mà người dân muốn tách đất để chia, bán, chuyển nhượng một cách hợp lý nhất.