Khi sổ đỏ bị sai diện tích sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chủ sở hữu. Vậy nếu rơi vào tính hướng này thì người dân phải làm gì? Liệu họ có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại? Những câu hỏi đó sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây.  

Sổ đỏ bị sai diện tích

Khi sổ đỏ bị sai diện tích bạn phải nhanh chóng báo cho cơ quan địa chính thuộc thẩm quyền (Ảnh: Internet)

Các thông tin dễ sai sót khi cấp sổ đỏ 

Theo khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013, khi sổ đỏ bị sai thông tin thì cơ quan đã cấp sổ có trách nhiệm đính chính thông tin. Trong đó quy định sổ đỏ bị sai diện tích thuộc nhóm sai thông tin về thửa đất. Ngoài sai sót này sổ đỏ còn có các sai lệch thông tin thường gặp sau: 

– Sai thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân (các tổ chức có tư cách pháp nhân như: Công ty cổ phần, công ty TNHH …) hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp sổ đỏ của người đó. 

– Sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhân. Trường hợp sổ đỏ bị sai diện tích thuộc nhóm thông tin này.  

Khi sổ đỏ bị sai diện tích bạn phải nhanh chóng báo cho cơ quan địa chính thuộc thẩm quyền

Văn phòng đăng ký đất đai sau khi xem xét các lỗi thông tin sẽ tiến hành giải quyết (Ảnh: Internet)

Lưu ý khi phát hiện sổ đỏ bị sai diện tích

Khi cá nhân, hộ gia đình, tổ chức nhận được sổ đỏ mà sai thông tin thì phải yêu cầu cơ quan đã cấp sổ đính chính lại thông tin theo hồ sơ đăng ký. 

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai pháp hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có sai sót và yêu cầu người nhận nộp đơn để đính chính thông tin. Lúc này, người dân làm theo hướng dẫn của Văn phòng đăng ký. 

Thủ tục sửa đổi nội dung sổ đỏ bị sai diện tích 

Theo Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT khi sổ đỏ bị sai thông tin thì thực hiện thủ tục đính chính theo các bước sau: 

Bước 1: Hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị 

Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp 

– Đơn đề nghị đính sổ đỏ (áp dụng cho trường hợp phát hiện sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) 

– Trường hợp do lỗi của cơ quan cấp sổ thì chỉ cần nộp bản gốc sổ đỏ đã cấp và yêu cầu cơ quan đó sửa lại thông tin.  

Chung sổ đỏ

Sổ đỏ chung sở hữu căn nguyên của nhiều tranh chấp về đất đai sau khi đã hoàn tất thủ tục pháp lý (Ảnh: Sate)

Nộp hồ sơ và chờ tiếp nhận yêu cầu 

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Hộ gia đình, cá nhân là người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để được đính chính. 

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý yêu cầu đính chính 

+ Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản kết luận về thông tin và nguyên nhân sai sót 

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào sổ đỏ đã cấp có sai sót, đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. 

Bước 4: Trả kết quả 

Văn phòng đăng ký đất đai trao sổ đỏ đã đính chính thông tin cho cá nhân, hộ gia đình 

Thời gian sửa đổi sổ đỏ bị sai diện tích 

– Thời hạn thực hiện do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) 

– Sau khi có kết quả đính chính thông tin sổ đỏ thì phải trả sổ cho hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc 

Văn phòng đăng ký đất đai sau khi xem xét các lỗi thông tin sẽ tiến hành giải quyết

Hồ sơ yêu cầu đính chính thông tin sau khi được xử lý sẽ được cấp mới với thông tin đã chỉnh lý (Ảnh: Internet)

Một vài lưu ý về thời gian và thủ tục 

Thời gian đính chính thông tin không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo giờ làm việc hành chính. Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại địa phương, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Không tính thời gian xem xét, xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trừng cầu giám định.  

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sau, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tặng thêm 10 ngày. 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ hồ sơ được tiếp nhận giải quyết. 

Lưu ý khi làm các thủ tục chỉnh sửa thông tin sai sót trên sổ đỏ bạn phải 1 số phí nhất định. Mức thu này do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh từng địa phương quyết định. Riêng hồ sơ các hộ gia đình ở địa phương không phải nộp phí địa chính.